Felhasználói feltételek

GENERALITĂȚI

Prin accesarea acestui site web sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare detaliate mai jos.
Informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală.

Site-ul “VikingBeton” este un magazin online ce permite cumpărarea de produse fabricate de SC Viking S.R.L. şi nu numai.

Website-ul a fost dezvoltate de compania SC Viking S.R.L. cu sediul în Vălureni nr. 1E, Vălureni, jud. Mures.

Website-ul se află in folosința SC Viking S.R.L. cu sediul în Vălureni nr. 1E, Vălureni, jud. Mures. înscris în Registrul Comerţului cu numărul J26/3/2003, CIF 15113806.

SC Viking S.R.L. deşine drepturile de proprietate intelectuală asupra conţinutului Website-ului fiind denumit în continuare Deţinător.

Termenele și Condițiile vor fi interpretate în conformitate cu legea română.

SC Viking S.R.L. își rezerva dreptul de a schimba termenii, condiţiile utilizării Website-ului fără a anunța în prealabil.

 

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a folosi Website-ul utilizatorii sunt obligaţi de a furniza date reale, exacte si complete despre Utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare.

Deţinător işi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenţa acestora. Prin acceptarea termenilor si condiţiilor Utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de deținătorii/administratorii Website-ul ca măsură de siguranță pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate.

În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de Utilizator sunt inexacte, Deţinătorul îşi rezervă dreptul de a suspenda accesul Utilizatorului la funcțiile Website-ului.


CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR

Deţinător asigură caracterul confidenţial a datelor cu caracter personal solicitate Utilizatorilor la înregistrare.

Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi accesibile publicului, acestea vor fi vizibile numai pentru administratorii Website-ului.

Deţinător va certifica faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Accesarea Website-ului presupune luarea la cunoştiinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul ca datele de contact să fie folosite de către deţinătorul Aplicaţiei în scopul trimiterii către Utilizator a confirmării înregistrării, diverselor informații, dar numai cu acordul prealabil al acestuia.

Conform Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor personale, au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, și să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul poate să trimite o cerere scrisă la adresa de e-mail vikingbeton@gmail.com.
Website-ul utilizează metode şi tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare si depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate.

Deținătorul respectă informaţiile confidenţiale furnizate şi nu va vinde şi nu va închiria datele utilizatorilor.

 

COMENZI

Orice comandă devine valabil numai după ce conţinutul acestuia privind preţurile, volumul produsurilor şi condiţiile de transport, este verificat de Deţinător şi confirmat Utilizatorului prin email sau telefon.

 

TRANSPORT

Metoda de transport şi costul aferent acestuia sunt obiectul înţelegerii directe dintre Utilizator şi Deţinător.

 

LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă că Deţinătorul nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel de pierderile, prejudiciile sau daunele directe, indirecte, accidentale pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare:

  • a folosirii în vreun fel a informaţiilor încărcate in Websiteul
  • a imposibilității utilizării Website-ului
  • declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra Website-ului

 

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Deţinătorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care Website-ul nu pot fi accesat de către utilizatori din orice motiv tehnic.